Metody restrukturyzacji zadłużenia wpisuje się najczęściej w politykę całego sektora zadłużeniowego. Wynika to z prostego powodu. Potencjalny wierzyciel chce odzyskać nawet część środków od dłużnika po wystąpieniu problemów ekonomicznych. W prawie restrukturyzacyjnym wyróżnia się kilka ciekawych metod wychodzenia z długów.

Prawo restrukturyzacyjne nie stawia wielkich ograniczeń

Prawo restrukturyzacyjne to jedynie podpowiedź, jak działać w negocjacjach na poziomie wierzyciel-dłużnik. Tak naprawdę nie ma ograniczeń w dochodzeniu do układów pomiędzy stronami. Główne możliwości to odsunięcie długu w czasie, rozłożenie zobowiązania na bardziej korzystne raty, anulowanie pewnej części zaległości, w przypadku spółek przeniesienie długu na papiery wartościowe. Dochodzi do tego konsolidacja kredytów gotówkowych w przypadku kredytobiorców, którzy posiadają w portfelu zbyt wiele obciążeń.

Kredytodawca wychodzi coraz częściej z własnym planem restrukturyzacyjnym

W przypadku odroczenia spłacania długu w prawie restrukturyzacyjnym nie obowiązuje ostateczny limit, a zatem wszystko zależy od elastycznych ustaleń. Wierzycielom powinno zależeć nawet na niewielkich, ale regularnych spłatach, a nie na potencjalnym ogłoszeniu upadłości konsumenckiej kredytobiorcy. Już nawet w zaktualizowanej ustawie o kredycie hipotecznym zaleca się bankom, aby wychodziły naprzeciw wnioskom restrukturyzacyjnym z własnymi pomysłami, konkretnymi planami.

Zamiana długów w papiery wartościowe

Podpisanie dodatkowego aneksu do umowy kredytowej, w której występuje inna cykliczność spłaty rat to również możliwa praktyka. Niektórzy kredytobiorcy otrzymują wynagrodzenie kwartalnie lub sezonowo. Najwięksi kredytobiorcy zamieniają długi w papiery wartościowe, co pozwala pozbyć się zobowiązań w niezwykle krótkim czasie. To praktyka stosowana chętnie w Stanach Zjednoczonych przed wystąpieniem ostatniego kryzysu finansowego (sekurytyzacja zadłużenia).

Powszechna konsolidacja

Jedna, czy wiele rat różnych kredytów? Wybór wydaje się oczywisty i z tego powodu konsolidacja kredytów to podstawowa praktyka wychodzenia z presji spirali zadłużenia. Konsolidacja sprawdza się tylko przy wykazaniu pozytywnej zdolności kredytowej.

Zobacz także:  Udzielanie kredytu ze złą historią

Komentarz wyłączone.