Czym dla banku są odsetki?

Od kredytu jaki zaciągniemy w banku zostaną nam naliczone odsetki. Jest to pewnego rodzaju zapłata za to, że bank pożyczy nam swoje pieniądze. Wielkość jaką będą miały odsetki jest uzależniona przede wszystkim od tego jak duży będzie nasz kredyt. Trzeba je spłacić i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Są one zarobkiem banku za to, że udzielił nam kredytu. Bez odsetek banki nie miały by pieniędzy na finansowanie swojej instytucji. Jak widać na tym przykładzie nie ma nic za darmo i każdy nawet najmniejszy kredyt musi mieć swoje oprocentowanie. Cechą charakterystyczną dla odsetek jest stopa procentowa. W zależności od banku może być ona nieco inna, ale jej cel jest jednakowy w każdym banku. Na jej podstawie banki wyliczają swoim klientom odsetki od udzielonego kredytu.

Co to jest stopa procentowa.

Stopa procentowa nie jest jedynym czynnikiem jaki wpływa na wielkość odsetek. Duże znaczenie ma wielkość kapitału jaki pożyczyliśmy. Każdy bank ma specjalny kalendarz, według którego naliczane są odsetki. Liczba dni w takim kalendarzu wynosi 365, ale są sytuacje, kiedy po uzgodnieniu tego faktu z kredytobiorcą liczba tych dni może zostać zmieniona.

Odsetki proste i odsetki złożone.

Mamy między innymi proste odsetki, które naliczane są na podstawie wielkości kredytu i na podstawie okresu kredytowania. Takie odsetki w większości przypadków pobierane są dopiero po tym, jak zostaną naliczone. Innymi odsetkami są odsetki składane. W tym przypadku odsetki dolicza się do kwoty kredytu po czym nalicza się je od całej kwoty kredytu łącznie z odsetkami. Jest to dosyć skomplikowane, ale dla banków takie naliczanie odsetek jest bardziej korzystne i mają zastosowania przede wszystkim w przypadku, kiedy mamy do czynienia z opcjami. Dyskonto jest kolejnym sposobem na naliczanie odsetek. W tym przypadku bank pobiera odsetki z góry. Wybór formy naliczania odsetek zależy nie tylko od banku, ale też od samego kredytobiorcy. Mamy możliwość podjęcia decyzji o tym jaki sposób naliczania odsetek najbardziej nam odpowiada. Przed wybraniem kredytu warto sprawdzić jak nalicza odsetki bank, w którym chcemy ten kredyt wziąć. Można wówczas porównać, gdzie od danej kwoty zapłacimy mniej i na taki kredyt się zdecydować.

Zobacz także:  Wychodzenie z długów – krótki poradnik

Komentarz wyłączone.