Formalności związane z kredytami konsolidacyjnymi

Obecnie całkiem sporym zainteresowaniem cieszą się takie rozwiązania jak kredyty konsolidacyjne. W wielu przypadkach mogą okazać się one interesującą propozycją. Zanim podejmiemy jednak tak poważną decyzję o charakterze finansowym, musimy wziąć pod uwagę szereg rozmaitych czynników. Dobrze jest także znać wszystkie szczegóły dotyczące samego procesu aplikowania o kredyt konsolidacyjny oraz rozpatrywania wniosku przez bank. Niektórym zgłębianie tego rodzaju zagadnień może wydawać się bezsensowne, niemniej jednak pamiętać należy o tym, że przygotowanie jest często jedną z kluczowych kwestii. Poza tym musimy przecież zdawać sobie sprawę z tego, o co możemy zostać poproszeni, czy też jakie czynności będzie trzeba wykonać. Dobrze jest także wiedzieć, co będzie robił bank, gdy zaaplikujemy do niego o udzielenie nam kredytu konsolidacyjnego, ponieważ w ten sposób również możemy nieraz ocenić swoje szanse i zebrać przydatne informacje. W kwestiach finansowych skrupulatność i wnikliwość są niezbędne.

Jak wygląda wnioskowanie o kredyt konsolidacyjny?

Jeżeli jesteśmy zainteresowani ofertą konkretnego podmiotu odnoszącą się do kredytu konsolidacyjnego, musimy dać znać danej instytucji bankowej, że znajdujemy się w gronie potencjalnych kredytobiorców. W tym celu wypełnia się wniosek. To, jaką drogą musi on trafić do banku, zależy już od indywidualnych warunków ustalonych przez daną instytucję. Niemniej jednak często wykorzystuje się tutaj drogę elektroniczną, a także formę stacjonarną. Z pewnością będziemy musieli wykonać określone czynności związane z weryfikacją naszej tożsamości. Bank musi bowiem upewnić się, że to my wnioskujemy o kredyt. W punktach stacjonarnych zazwyczaj chodzi tutaj o udostępnienie do wglądu dowodu osobistego. Jeśli natomiast chodzi o drogę internetową, to może być tak, że w tym trybie niejako zgłasza się danej instytucji jedynie chęć rozmowy o ofercie. Wówczas weryfikacja następuje w tradycyjny sposób. Gdyby natomiast zdarzyło się, że bank dokonuje czynności sprawdzających online, wówczas możemy zostać poproszeni o skan dowodu osobistego, czy też wykonanie przelewu z konta zawierającego te same dane, co we wniosku, na symboliczną kwotę pieniędzy.

Kiedy bank otrzyma nasz wniosek dotyczący kredytu konsolidacyjnego, zabierze się za sprawdzenie naszej zdolności kredytowej. Instytucje bankowe traktują tego rodzaju informacje jako dane dotyczącej naszej wiarygodności. Kredytobiorca musi bowiem być w stanie spłacać raty i nie być obarczony ryzykiem, że nie będzie mógł wywiązywać się z tego obowiązku. Dodatkowo wiele mówi tutaj też bankowi nasza historia kredytowa, ponieważ w niej zawarte są informacje na temat naszych dotychczasowych zobowiązań. Można w ten sposób zobaczyć, czy mieliśmy w przeszłości kłopoty z terminową spłatą rat. Wielu osobom te mechanizmy oceny zdolności kredytowej wydają się niesprawiedliwe, niemniej jednak są one uzasadnione. Chodzi bowiem tutaj o to, aby nie udzielać kredytów osobom, dla których regulowanie należności będzie wyzwaniem ponad siły.

Choć powszechnie wiadomo, że do kwestii finansowych trzeba podchodzić z wielką rozwagą, wciąż wiele osób traktuje takie decyzje w sposób lekkomyślny, co prowadzi nieraz do poważnych problemów. Właśnie dlatego banki tak poważnie traktują kwestię zdolności kredytowej. Jeżeli wypadnie ona, zdaniem instytucji, nieodpowiednio, wówczas spotkamy się odpowiedzią odmowną na temat naszego wniosku. Jeśli jednak okaże się, że nasza zdolność kredytowa będzie właściwa, będzie można podpisywać umowę. Niemniej jednak nasza decyzja musi być przemyślana i uwzględniać zarówno warunki dostępnych ofert, jak i nasze możliwości budżetowe oraz dotychczasowe zobowiązania.

Uzyskanie kredytu konsolidacyjnego

Jeśli nosimy się zamiarem podjęcia kredytu konsolidacyjnego to ucieszy nas zapewne fakt, że wszelkich formalności z nim związanych możemy dokonać przez Internet. Inaczej przedstawia się sytuacja, w której staramy się o kredyt konsolidacyjny o dużej wysokości. Wówczas część dokumentów możemy przedstawić online, pozostałe musimy dostarczyć osobiście do siedziby instytucji finansowej. Forma starań kredytobiorcy o udostępnienie kredytu konsolidacyjnego zależy od sytuacji, w której się znajduje.

Jakie dokumenty należy przedstawić?

Elementarnym dokumentem, bez którego przyznanie kredytu nie dojdzie do skutku jest wniosek kredytowy. Oprócz niego równie ważnym dokumentem potwierdzającym pełnoletność i polskie obywatelstwo kredytobiorcy jest dokument tożsamości taki jak dowód osobisty lub paszport. Podstawą na której instytucja finansowa opiera swoją decyzję o przyznaniu kredytu jest analiza zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości osiąganych dochodów, które są uzyskiwane u pracodawcy potencjalnego kredytobiorcy. Są sytuacje, w których instytucje finansowe proponują konsolidację kredytów na podstawie oświadczenia o uzyskiwanych dochodach, jednakże dotyczy to wyłącznie kredytów konsolidacyjnych w niskiej kwocie. Jeśli należymy do grupy osób w wieku emerytalnym wówczas powinniśmy przedstawić ostatni dowód wpłaty świadczenia emerytalnego lub rentowego. Istotą jest skompletowanie wszelkich umów i dokumentów dotyczących kredytów, które mają zostać skonsolidowane. Wówczas instytucji finansowej należy dostarczyć wszystkie harmonogramy regulacji kredytów oraz potwierdzenia już dokonanych wpłat. Analizując te dane instytucja finansowa określi wysokość kredytu konsolidacyjnego i jego comiesięcznej raty, po czym ureguluje zadłużenie w bankach, z którymi klient miał podpisane umowy kredytowe. W ten sposób od tej chwili kredytobiorca zamiast kilku zobowiązań będzie miał na głowie tylko jedno zawarte na dłuższy okres kredytowania jednakże z dogodną wysokością raty możliwą do spłaty.

Aby wybrać najbardziej korzystną ofertę kredytu konsolidacyjnego warto przeanalizować swoje możliwości i oczekiwania za pomocą kalkulatorów kredytowych dostępnych w sieci. Pomocne są również rankingi kredytowe, w których na szczycie listy są dostępne oferty kredytów oparte na najbardziej preferencyjnych warunkach. W taki sposób możemy samodzielnie dokonać wstępnej symulacji, oszacowania akceptowalnej wysokości raty i określenie długości okresu kredytowania. Warto gruntownie przygotować się przed decydującą rozmową z instytucją finansową.