Wybierając lokatę bankową wiele osób zwraca uwagę w zasadzie jedynie na oprocentowanie. Tymczasem jest to spory błąd, ponieważ oferty tego rodzaju powinny być rozpatrywane w szczegółach, a także w odniesieniu do warunków rynkowych, własnej sytuacji finansowej, a także okoliczności towarzyszących. Jednym z aspektów, których nie należy pomijać przy planowaniu oszczędzania na lokacie bankowej, jest inflacja. Wskaźnik wartości pieniądza ma dosyć spore znaczenie, jeśli chodzi o ocenę całościowego zysku z lokaty. Nie można zapominać także o podatku od odsetek wypracowanych na lokacie. Jak zatem widać analiza powinna być tutaj dosyć obszerna i uwzględniać wiele rozmaitych czynników. Potrzebne jest kompleksowe podejście do sprawy.

Inflacja a oprocentowanie lokat bankowych

Na rynku dostępnych jest naprawdę sporo lokat bankowych, a ich oprocentowanie bywa bardzo zróżnicowane. Należy mieć na uwadze to, że duże znaczenie ma inflacja, jeśli chodzi o ogólną ocenę oprocentowania na lokacie bankowej. Spadek wartości pieniądza odnosi się bowiem do tego, że przykładowo, jeśli trzymamy nasze pieniądze w domowej szufladzie, upływ czasu sprawia, że później są one warte mniej, niż na początku. Przejawia się to w sile nabywczej – za tę samą kwotę za kilka lat możemy być w stanie kupić mniej towarów. Podobny mechanizm działa, jeśli nasze środki przechowujemy na nieoprocentowanym koncie w banku. Dodatkowo musimy pamiętać o tym, że wypracowane na lokacie bankowej odsetki są opodatkowane, czyli zarabiamy na niej mniej, niż wynosi oprocentowanie w skali roku. Idealną sytuacją byłoby, gdyby udało się znaleźć lokaty, w których po odjęciu podatku i uwzględnieniu wskaźnika inflacji wciąż wychodzimy na plus – wtedy bowiem realnie zarabiamy na swoich pieniądzach (Sprawdź lokaty Citibank). Taka sytuacja jest jednak dosyć rzadka, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że inflacja potrafi dynamicznie się zmieniać i trudno jednoznacznie przewidzieć, jak się będzie ona kształtowała. Z tych właśnie względów lokaty bankowe stanowią raczej sposób na ograniczenie inflacji w odniesieniu do naszych środków, a nie metodę na całkowite jej zatrzymanie. Niewątpliwie są one jednak zwykle korzystniejszą opcją niż przechowywanie pieniędzy w domu lub na nieoprocentowanym koncie. Podejście wielu osób, które poszukując lokaty po prostu skupiają się na tym, aby oprocentowanie było jak najwyższe, jest więc w dużej mierze adekwatne do całego przedsięwzięcia. Tego czynnika nie można jednak analizować w oderwaniu od wskaźnika inflacji, a także wielu innych elementów. Jeśli nasze zarobki z lokaty będą niższe lub równe temu, ile wynosi spadek wartości pieniądza, wówczas tak naprawdę nie zyskujemy. Trzeba mieć to z pewnością na uwadze. Zarządzanie finansami z pewnością wymaga wyczucia, wiedzy, a także determinacji do wykonywania rozmaitych obliczeń i kalkulacji. Bez gruntownej analizy tematu, okoliczności towarzyszących oraz dostępnych ofert trudno jest bowiem zbudować w swojej głowie rzetelny i całościowy obraz sytuacji, który z kolei przy podejmowaniu świadomej decyzji jest wręcz niezbędny. Należy zatem zastanowić się nad tym, jakie mamy oczekiwania w stosunku do lokat bankowych, a później przystąpić do sprawdzania ofert, analizy mechanizmów rządzących światem finansów, a także oceny naszej kondycji finansowej. Kompleksowe i odpowiedzialne podejście do pieniędzy odgrywa bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o lokowanie kapitału, a także różnego rodzaju inne działania związane ze sferą naszego budżetu. Musimy wykazać się tutaj niemałym zaangażowaniem.

Zobacz także:  Krótko czy długoterminowe lokaty

Komentarz wyłączone.