Egzekucja środków znajdujących się na rachunkach jest jedną z najbardziej skutecznych i szybkich sposobów na uzyskanie żywej gotówki przez komornika. Dlatego jeśli dochodzi do egzekucji, komornik zajmuje w pierwszej kolejności wszystko to, co znajduje się na wszystkich naszych kontach bankowych. Dlatego właśnie komornicy wnioskują do banków o zajęcie rachunków. w takiej sytuacji bank jest zobowiązany, na mocy ustawy, do współpracy z komornikiem. Jednakże dłużnik powinien na bieżąco kontrolować wszystkie kroki podejmowane przez komornika. Bywa, że komornik dopuszcza się czynów zabronionych w nadziei na osiągniecie lepszego wyniku. Niestety, część pieniędzy z lokaty może zostać zajęta przez komornika, ale nie ma on prawa do zajęcia 100% środków, które na owej lokacie się znajdują. Wiele osób o tym nie wie i pozwala komornikowi na dysponowanie wszystkimi środkami zgromadzonymi na lokacie. Późniejsze odzyskiwanie tych pieniędzy jest niezwykle trudne. Możliwość zatrzymania części pieniędzy na lokacie w razie egzekucji komorniczej zapewnia każdemu obywatelowi artykuł 54 ustawy o prawie bankowym. w ustawie tej określono limit kwoty wolnej od egzekucji. Jest to trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w naszym kraju, czyli, w zależności od okresu, około 11-12 tysięcy złotych. Wskaźnik ten jest aktualizowany każdego miesiąca przez Główny Urząd Statystyczny.

Uważaj na haczyki w ustawie

Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że limit regulujący maksymalną kwotę, którą może zabrać komornik z lokat bankowych dotyczy wszystkich łącznie naszych lokat we wszystkich bankach. Dlatego jeśli na jednej lokacie mamy trzysta tysięcy złotych, a na drugiej dwieście tysięcy złotych, to komornik na każdym koncie zostawi po kilka tysięcy złotych, proporcjonalnie (jeśli dług przewyższa kwotę dostępną na naszych lokatach bankowych). Wyjątek stanowią konta w SKOK-ach, gdzie są osobne limity egzekucyjne.

Jeśli posiadamy lokatę wspólną – na przykład z małżonkiem, wówczas komornik ustala nasz proporcjonalny udział w długu. Zwykle zabiera po prostu połowę wartości lokaty jeśli jest ona niższa niż przeciętna trzykrotność wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Zobacz także:  Lokata bankowa i konto oszczędnościowe ależ ciekawe oferty

Jeśli po jakimś czasie będziemy wpłacali kolejne pieniądze na lokatę, a poprzednie zajęcie komornicze nie zostało zaspokojone, wówczas komornik będzie nam zabierał wszystko, co znajdzie się na takiej lokacie, aż do zaspokojenia roszczeń dłużnika.

Jak uniknąć utraty środków z lokaty

Czy szybka wypłata oszczędności z lokaty jest skuteczną ucieczką przed komornikiem?

Jeśli zechcemy uciec przed zbliżającym się komornikiem, wpadniemy zapewne na pomysł, aby szybko wycofać środki z lokat. Jednakże komornik prześledzi nasza historię i wówczas cała wypłacona gotówka będzie podlegała egzekucji.

Niestety, komornik może zająć środki z lokaty nawet jeśli jest ona w obcej walucie, a także gdy konto z lokatą znajduje się poza granicami naszego kraju.

Trzymaj rękę na pulsie

Niezależnie o wszystkiego, śledźmy poczynania komornika na naszych kontach, dowiadujmy się jakie są przepisy i gdy komornik przekroczy swoje uprawnienia, co niestety się zdarza, składajmy na niego zażalenia i odzyskujmy bezprawnie zajęte pieniądze z lokaty. Zdarzają się bezprawne zajęcia komornicze, bo ustawa o tym co może zająć komornik, a co nie i ustawa o prawie bankowym jest wciąż dziurawa, mimo wybuchających wciąż skandali. Bank jest zobowiązany do wydania komornikowi pieniędzy tylko jeśli suma na lokatach przekracza wspomniany limit, a więc trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Komentarz wyłączone.