Kredyty hipoteczne

Czym jest kredyt hipoteczny.

O kredycie hipotecznym chyba każdy z nas słyszał. Jest to kredyty bankowy jaki brany jest na długi termin. Jako zabezpieczenie takiego kredytu stosuje się hipotekę, którą ustanawia się na rzecz banku kredytującego. Dzieje się to na postawie prawa użytkowania wieczystego lub na podstawie prawa własności nieruchomości jaka znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Najczęściej kredyty hipoteczne brane są na sfinansowanie zakupu jakiejś drogiej nieruchomości lub na inwestycje budowlane. W przypadku brania kredytu na inwestycje budowlane kredyty nazywa się kredytem budowlano- hipotecznym. Bardzo często, kiedy chcemy wybudować dom, nie mamy wystarczającej sumy pieniędzy. Tylko dzięki kredytowi hipotecznemu mamy szansę na spełnienie swoich marzeń o własnym domku.

Co jest zabezpieczeniem kredytu hipotecznego.

Zabezpieczeniem podstawowym każdego kredytu hipotecznego jak łatwo można się domyślić jest hipoteka, ale nie jest to jedyne zabezpieczenie. Ponadto kredytobiorca biorąc kredyt ręczy całym swoim obecnym jak i przyszłym majątkiem, że ten kredyt na czas spłaci. Górna granica roszczeń jakie może mieć bank wobec kredytobiorcy to wartość ustanowionej hipoteki. Górna granica wartości hipoteki zmienia się jeżeli mamy do czynienia z kredytem waloryzowanym kursem waluty. W Polsce zgodnie z prawem nie ma kredytów walutowych. Kredyt hipoteczny może mieć również tymczasowe formy zabezpieczenia do czasu, kiedy hipoteka zostanie ustanowiona. Takimi tymczasowymi formami zabezpieczenia kredytu hipotecznego są między innymi weksel, poręczenie, blokada środków na rachunku, ubezpieczenie kredytu, poręczenie osoby trzeciej, która rzecz jasna posiada zdolność kredytową.

Jakie koszta wiążą się z kredytem hipotecznym?

Z kredytem hipotecznym wiąże się kilka kosztów jakie przyjdzie nam zapłacić. Prowizja bankowa nie jest jedynym takim kosztem. Mamy jeszcze ustanowienie hipoteki. W tym przypadku przyjdzie nam zapłacić za wpis do księgi wieczystej jaka prowadzona jest przez sąd. Ponadto do kosztów związanych z kredytem hipotecznym zaliczymy koszta notarialne, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, która jej nie posiada lub w przypadku wydzielenia odrębnego lokalu w nieruchomości. Do kosztów związanych z przyznaniem kredytu hipotecznego należy zaliczyć również ubezpieczenie od zdarzeń losowych, łącznie z cesją praw z polisy, które przejdą na bank kredytujący. Coraz częściej banki stosują również ubezpieczenia na życie również z cesją wypłaty pieniędzy na rzecz banku.