Najważniejsze produkty w bankowości detalicznej

Banki komercyjne funkcjonują w świadomości społeczeństwa jako instytucje zaufania publicznego. Większość ludzi korzysta z produktów bankowych ze względu na ułatwienie zakupów, sprzedaży, po prostu rozliczeń. W artykule porozmawiamy o najważniejszych produktach związanych z bankowością detaliczną.

Jednym z najważniejszych produktów jest kredyt i pożyczka. Tak naprawdę kredyt różni się parametrami od standardowej pożyczki. We wszystkich umowach kredytowych masz do czynienia z konkretnym celem wydatkowania środków, natomiast przy pożyczkach takiej pozycji nie ma. Banki detaliczne w Polsce obsługują najwięcej kredytów hipotecznych, a kolejno pożyczek gotówkowych. Zadłużenie w bankach komercyjnych przybiera jednak nie tylko standardową formę pożyczki gotówkowej. Możesz wykorzystać potencjał karty kredytowej, limitu kredytowego na rachunku bieżącym, z pożyczek dedykowanych pod grupy zawodowe, studentów, przedsiębiorców, lekarzy, prawników, pod wolne zawody. Oferta kredytowa zależy od strategii banku komercyjnego. Bankowość detaliczna jest w Polsce profesjonalnie regulowana. Komisja Nadzoru Finansowego oraz Narodowy Bank Polski to dwie najważniejsze instytucje związane z regulacjami w bankowości detalicznej. Komisja Nadzoru Finansowego odpowiada za kwestie ryzyka, wydaje rekomendacje dotyczące udzielania pożyczek, kredytów hipotecznych, dopasowania ubezpieczeń i oceny kredytobiorcy. Narodowy Bank Polski natomiast przejmuje na siebie odpowiedzialność za wypłaty depozytów, jeżeli bank komercyjny popada w duże kłopoty ekonomiczne. Warto wspomnieć też o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Dzięki BFG klient ryzykownego banku nie traci całości środków. Ewentualna strata przy upadłości banku jest wyrównywania.

W nowoczesnych bankach rozwija się ponadto dział inwestycyjny, a w tym domy maklerskie. Każdy klient może skierować oszczędności nie tylko na lokaty, ale również do produktów strukturyzowanych połączonych z rynkiem kapitałowym. Kredyt gotówkowy w banku wymaga od gospodarstwa domowego naprawdę solidnej zdolności kredytowej. Bez potwierdzonej zdolności kredytowej twoja jedyna alternatywa to firmy pożyczkowe, pożyczki społecznościowe, długoterminowe oszczędzanie. Rynek kredytowy należy w większości do banków. Główne ustawy do poznania przed nawiązaniem współpracy ze wskazanymi instytucjami to prawo bankowe, ustawa o kredycie konsumenckim oraz kodeks cywilny, rekomendacje KNF, polityka Narodowego Banku Polskiego względem kształtowania stóp procentowych. Co myślisz o nowoczesnych produktach bankowych?