Bez Odsetek

Najtańsze kredyty w internecie

Uzyskanie kredytu konsolidacyjnego

cze 172020

Jeśli nosimy się zamiarem podjęcia kredytu konsolidacyjnego to ucieszy nas zapewne fakt, że wszelkich formalności z nim związanych możemy dokonać przez Internet. Inaczej przedstawia się sytuacja, w której staramy się o kredyt konsolidacyjny o dużej wysokości. Wówczas część dokumentów możemy przedstawić online, pozostałe musimy dostarczyć osobiście do siedziby instytucji finansowej. Forma starań kredytobiorcy o udostępnienie kredytu konsolidacyjnego zależy od sytuacji, w której się znajduje.

Jakie dokumenty należy przedstawić?

Elementarnym dokumentem, bez którego przyznanie kredytu nie dojdzie do skutku jest wniosek kredytowy. Oprócz niego równie ważnym dokumentem potwierdzającym pełnoletność i polskie obywatelstwo kredytobiorcy jest dokument tożsamości taki jak dowód osobisty lub paszport. Podstawą na której instytucja finansowa opiera swoją decyzję o przyznaniu kredytu jest analiza zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości osiąganych dochodów, które są uzyskiwane u pracodawcy potencjalnego kredytobiorcy. Są sytuacje, w których instytucje finansowe proponują konsolidację kredytów na podstawie oświadczenia o uzyskiwanych dochodach, jednakże dotyczy to wyłącznie kredytów konsolidacyjnych w niskiej kwocie. Jeśli należymy do grupy osób w wieku emerytalnym wówczas powinniśmy przedstawić ostatni dowód wpłaty świadczenia emerytalnego lub rentowego. Istotą jest skompletowanie wszelkich umów i dokumentów dotyczących kredytów, które mają zostać skonsolidowane. Wówczas instytucji finansowej należy dostarczyć wszystkie harmonogramy regulacji kredytów oraz potwierdzenia już dokonanych wpłat. Analizując te dane instytucja finansowa określi wysokość kredytu konsolidacyjnego i jego comiesięcznej raty, po czym ureguluje zadłużenie w bankach, z którymi klient miał podpisane umowy kredytowe. W ten sposób od tej chwili kredytobiorca zamiast kilku zobowiązań będzie miał na głowie tylko jedno zawarte na dłuższy okres kredytowania jednakże z dogodną wysokością raty możliwą do spłaty.

Aby wybrać najbardziej korzystną ofertę kredytu konsolidacyjnego warto przeanalizować swoje możliwości i oczekiwania za pomocą kalkulatorów kredytowych dostępnych w sieci. Pomocne są również rankingi kredytowe, w których na szczycie listy są dostępne oferty kredytów oparte na najbardziej preferencyjnych warunkach. W taki sposób możemy samodzielnie dokonać wstępnej symulacji, oszacowania akceptowalnej wysokości raty i określenie długości okresu kredytowania. Warto gruntownie przygotować się przed decydującą rozmową z instytucją finansową.

Czy trzeba obawiać się wysokich stóp procentowych w kredytach hipotecznych?

kwi 032020

Przy zaciąganiu kredytu hipotecznego kredytobiorca otrzymuje wybór, czy chce korzystać ze zmiennych lub stałych stóp procentowych, nie wiesz co to zmienia i jak do tego podejść? To sprawdź wskazówki na zaplac-mniej.pl. Zmienne oprocentowanie objawia się w umowach stawką WIBOR. To uśredniony poziom stawek obowiązujących w sektorze międzybankowym. WIBOR oznacza, za ile banki pożyczają sobie pieniądze. Jak rozpatrywać stopy procentowe przy analizowaniu kredytów hipotecznych?

Niskie stopy procentowe – znaczenie dla kredytobiorcy

Niskie stopy procentowe obowiązują w krajowej gospodarce od ponad dziesięciu lat (stopa referencyjna do wglądu na witrynie NBP). Niskie stopy procentowe powodują skokowy wzrost zainteresowania zadłużeniem krótko oraz długoterminowym i ograniczenie oszczędności na rzecz wzmożonej konsumpcji. Przez niskie stopy procentowe więcej kredytobiorców spełnia wymagania banków odnośnie analizy zdolności kredytowej. Nawet z niewielkim dochodem można zmieścić się w widełkach wymaganych do obsługi kredytu hipotecznego. Pojawia się jednak zasadniczy problem, a mianowicie niepewność, czy stopy procentowe w danym okresie nie ulegną drastycznym zmianom.

Wysokie stopy procentowe w kredytach hipotecznych

Wysokie stopy procentowe to narzędzie do schładzania gospodarki, a przede wszystkim nadmiernej inflacji. Zmiana stóp procentowych odbija się negatywnie na portfelach kredytobiorców i co do zasady w kredytach hipotecznych zmiana stóp procentowych ze względu na okres obowiązywania zobowiązania jest praktycznie nieunikniona. Ten element wiąże się z konstrukcją cyklu koniunkturalnego. Wysokich stóp procentowych w kredytach hipotecznych powinni obawiać się kredytobiorcy, którzy otrzymali kredyt hipoteczny po spełnieniu minimalnych warunkach, po wykupieniu ubezpieczenia niskiego wkładu.

Kto powinien monitorować decyzje dotyczące stóp procentowych?

Banki zgodnie z prawem muszą zaproponować restrukturyzację kredytu hipotecznego, jeżeli dojdzie u kredytobiorcy do kryzysu ekonomicznego. W niektórych przypadkach możliwość naprawy budżetu staje się niemożliwa, co powoduje sprzedaż nieruchomości i potencjalnie dalszą windykację. Stopy procentowe to jeden z tych elementów do długoterminowego śledzenia przez kredytobiorcę zaangażowanego w kredyt hipoteczny. W Polsce organ podejmujący decyzje wokół stóp procentowych to Rada Polityki Pieniężnej (RPP, regularne komunikaty do publicznego wglądu).

Świadomy wybór kredytu samochodowego – jak go dokonać?

sty 232020Kiedy zastanawiamy się nad zaciągnięciem zobowiązania finansowego – w tym również kredytu samochodowego – bardzo ważne jest to, aby nasza decyzja podjęta była świadomie i w przemyślany sposób. Wiele osób może zadawać sobie pytanie, jak zatem podejść do tego rodzaju spraw. Odpowiedź nie jest tutaj jednoznaczna, ponieważ każdy powinien wypracować własną strategię postępowania. Nie ulega jednak wątpliwości, że wiedza, skrupulatność, zaangażowanie oraz samodzielne myślenie to elementy, które są nam niezbędne do tego, aby ocenić całościowy obraz sytuacji.

Kiedy zastanawiamy się nad zaciągnięciem zobowiązania finansowego – w tym również kredytu samochodowego – bardzo ważne jest to, aby nasza decyzja podjęta była świadomie i w przemyślany sposób. Wiele osób może zadawać sobie pytanie, jak zatem podejść do tego rodzaju spraw. Odpowiedź nie jest tutaj jednoznaczna, ponieważ każdy powinien wypracować własną strategię postępowania. Nie ulega jednak wątpliwości, że wiedza, skrupulatność, zaangażowanie oraz samodzielne myślenie to elementy, które są nam niezbędne do tego, aby ocenić całościowy obraz sytuacji.

Musimy rozwijać swój zasób informacji w tematyce kredytowej, aby znać mechanizmy rządzące tego rodzaju zobowiązaniami i wiedzieć, na jakie parametry ofert zwracać uwagę. Tak naprawdę ważne jest to, aby zdawać sobie sprawę z tego, że wszystkie szczegóły mogą mieć istotne znaczenie dla tego, jak ostatecznie kształtuje się konkretna propozycja kredytu samochodowego. Dlatego właśnie niczego nie należy pomijać lub z góry zakładać, jeśli jest to niedopowiedziane – musimy opierać się na faktach i logice. W razie wątpliwości, trzeba je rozwiać i nie bagatelizować ich znaczenia. Warto korzystać z rozmaitych źródeł informacji oraz weryfikować zawartą w nich wiedzę lub też opinie. Niezbędne jest także to, aby parametry ofert, które są dostępne na rynku w obszarze kredytów samochodowych, odnieść do naszej osobistej sytuacji finansowej. Trzeba zatem przyjrzeć się nie tylko temu, co mają nam do zaoferowania instytucje bankowe, ale również, jak ma się to do naszego budżetu. Zobowiązanie trzeba będzie później spłacać wraz z odsetkami i kosztami dodatkowymi przez określony czas – musimy być w stanie robić to bez opóźnień i problemów. Oczywiście, zawsze mogą się przytrafić nieprzewidziane komplikacje. Również na taką ewentualność trzeba mieć opracowaną strategię awaryjnego działania. Jak zatem widać, przy podejmowaniu decyzji finansowych bardzo istotną rolę odgrywa dbałość o szczegóły i to, aby nie bagatelizować doniosłości zobowiązań. Trzeba wykazać się tutaj skrupulatnością, umiejętnością dokonywania adekwatnej analizy oraz zdolnością do odpowiedniej oceny sytuacji. Przeprowadzenie różnorodnych kalkulacji i stosowne przemyślenie sprawy jest niezbędne do tego, aby móc podjąć świadomą decyzję.

Prognoza dla rynku mieszkaniowego w Polsce

lis 142019

Przygotowanie do kredytu hipotecznego powinna poprzedzać dokładna analiza sytuacji na rynku mieszkaniowym. W artykule poznasz najważniejsze prognozy z nim związane i określisz lepiej własne szanse na podjęcie długoterminowego zobowiązania.

Czy deficyt mieszkań to realny problem dla kredytobiorców?

Jeden z najważniejszych problemów na rynku mieszkaniowym to deficyt nieruchomości, szczególnie w miejscowościach słabszych gospodarczo. Najwięcej inwestycji deweloperskich notuje się w zaledwie pięciu największych województwach. Inwestorzy zakładają, że na dużym rynku nawet przy ewentualnym kryzysie ceny nieruchomości spadną niewiele, albo wcale, co może okazać się prawdą. Co wpływa konkretnie na rynek nieruchomości?

Tutaj sprawa jest oczywista. Krajowe społeczeństwo nie przetrwa, jeżeli nie zmieni się potyka prorodzinna, fiskalna i wiele innych systemowych problemów zachęcających do posiadania rodziny. Według danych z GUS liczba gospodarstw domowych przez kolejne lata wzrośnie, aby w okolicach 2025-2030 regularnie spadać.

Najwięcej nieruchomości buduje się w aglomeracjach o dużych perspektywach rozwoju gospodarczego, a mniej na peryferiach, a to właśnie drugi punkt bardziej odpowiada potencjalnym kredytobiorcom. Niewielu kredytobiorców chce również zaciągać ogromne kredyty hipoteczne, aby mieszkać w bardzo małym apartamencie, co wynika naturalnie z dysproporcji cenowych w dużych miastach. Deweloperzy powoli nie mogą sobie pozwolić na zakup gruntów „premium i stopniowo przechodzą do mniejszych miejscowości. Z tego powodu można prognozować lekką poprawę sytuacji, ale dopiero w nadchodzących latach.

Polska znajduje się w fazie zrównoważonego wzrostu od ostatnich dziesięciu lat. Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych poprawiła się, co skutkuje osiągnięciem zdolności kredytowej umożliwiającej obsługę długoterminowego zadłużenia hipotecznego. Model ekonomiczny nie powinien się zmienić w najbliższych latach, chociaż w tym punkcie dużo zależy od korzystnych decyzji politycznych i prawnych dotyczących optymalizacji realnego dochodu rozporządzalnego.

Na zakończenie

Poprawa zdolności kredytowej, ocena wskaźników demograficznych i inwestycji deweloperskich lokalnie to podstawa do zaciągnięcia optymalnego kredytu hipotecznego.

Jak banki ułatwiają klientom kredytowanie

sie 292019

Uzyskanie kredytu obecnie nie jest skomplikowane, zaś czas rozpatrywania wniosku skrócony do minimum. Jest to wynikiem między innymi zmienionej polityki banków, polegającej na ułatwieniu klientom dostępu do kredytów, dzięki czemu mogą oni znacznie szybciej uzyskać finansowanie i przede wszystkim na znacznie przystępniejszych zasadach - jak to zrobić szybko i bez problemów? Odwiedź kredytomania.eu.

Ułatwienia dla klientów, którzy ubiegają się o kredyt to w dużej mierze wynik rosnącej konkurencji na rynku usług bankowych, jednak ważnym elementem pozostaje także bardzo dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, przede wszystkim Internetu, który jest obecnie wykorzystywany w wielu dziedzinach naszego życia. Gdy mowa o konkurencji, banki muszą proponować oferty atrakcyjne na tle innych, aby zainteresować nimi potencjalnych klientów. Obniżone oprocentowanie, brak prowizji czy gwarancja rozpatrzenia wniosku w krótkim czasie – to tylko niewielka cześć z tego, co obecnie banki proponują zainteresowanym osobom. Istotnym elementem, na który uwagę zwracają przede wszystkim klienci jest także kwestia niezbędnych dokumentów, a ściślej mówiąc tego, aby klient zainteresowany kredytem musiał dostarczyć ich jak najmniej. Możliwość dostępu przez banki do wielu baz, takich jak BIK czy BIG za pośrednictwem Internetu sprawia, że w przypadku kredytów gotówkowych wymagają one od klientów jak najmniej dokumentów. Co do zaświadczeń o zarobkach, obecnie najczęściej konieczność jego przedstawiania uzależniona jest w dużej mierze od tego, o jaka wysokość kredyt klient chce wnioskować. Kilka czy nawet kilkanaście tysięcy traktowane jest przez banki jako kredyt w niezbyt dużej wysokości, dlatego wiele z nich rezygnuje w takiej sytuacji z wymogu przedstawiania przez klienta zaświadczenia o zarobkach. Najczęściej wystarczy jedynie jego oświadczenie.

Kolejnym ułatwieniem, jakie klienci mogą otrzymać od banku jest możliwość wnioskowania o kredyt za pośrednictwem Internetu. W zależności od banku można całą procedurę przyznania kredytu przeprowadzić online lub przynajmniej znaczną jej część. Z pewnością w najkorzystniejszej sytuacji są przede wszystkim te osoby, które aktywnie korzystają z bankowości elektronicznej czy też zainstalowali w smartfonach aplikacje do zarządzania kontem. Dla nich najczęściej jakiekolwiek procedury ograniczone są do minimum, a w przypadku kredytów gotówkowych najczęściej wystarczy kilka kliknięć myszką, aby zaakceptować warunki umowy i otrzymać pieniądze na konto w krótkim czasie. To dobra wiadomość, bowiem dzięki temu można składać wniosek o kredyt nawet w trakcie zakupów lub po prostu zaakceptować ofertę przedstawioną przez bank. Ułatwienia wynikające z korzystania z Internetu są swoistym wymogiem obecnych czasów. Nikt nie ma bowiem ochoty biegać po placówkach banków w celu uzyskania informacji czy przedstawienia jednego dokumentu. Dlatego też z pewnością nie dziwi fakt, że te banki które wprowadzają nowe rozwiązania technologiczne ułatwiające nie tylko dostęp do konta, ale również kontakt z obsługą banku cieszą się dużym zainteresowaniem klientów.

Podstawowe metody restrukturyzacji zadłużenia

cze 182019

Metody restrukturyzacji zadłużenia wpisuje się najczęściej w politykę całego sektora zadłużeniowego. Wynika to z prostego powodu. Potencjalny wierzyciel chce odzyskać nawet część środków od dłużnika po wystąpieniu problemów ekonomicznych. W prawie restrukturyzacyjnym wyróżnia się kilka ciekawych metod wychodzenia z długów, 17banków.com pomoże Ci wybrać odpowiednią ofertę.

Prawo restrukturyzacyjne nie stawia wielkich ograniczeń

Prawo restrukturyzacyjne to jedynie podpowiedź, jak działać w negocjacjach na poziomie wierzyciel-dłużnik. Tak naprawdę nie ma ograniczeń w dochodzeniu do układów pomiędzy stronami. Główne możliwości to odsunięcie długu w czasie, rozłożenie zobowiązania na bardziej korzystne raty, anulowanie pewnej części zaległości, w przypadku spółek przeniesienie długu na papiery wartościowe. Dochodzi do tego konsolidacja kredytów gotówkowych w przypadku kredytobiorców, którzy posiadają w portfelu zbyt wiele obciążeń.

Kredytodawca wychodzi coraz częściej z własnym planem restrukturyzacyjnym

W przypadku odroczenia spłacania długu w prawie restrukturyzacyjnym nie obowiązuje ostateczny limit, a zatem wszystko zależy od elastycznych ustaleń. Wierzycielom powinno zależeć nawet na niewielkich, ale regularnych spłatach, a nie na potencjalnym ogłoszeniu upadłości konsumenckiej kredytobiorcy. Już nawet w zaktualizowanej ustawie o kredycie hipotecznym zaleca się bankom, aby wychodziły naprzeciw wnioskom restrukturyzacyjnym z własnymi pomysłami, konkretnymi planami.

Zamiana długów w papiery wartościowe

Podpisanie dodatkowego aneksu do umowy kredytowej, w której występuje inna cykliczność spłaty rat to również możliwa praktyka. Niektórzy kredytobiorcy otrzymują wynagrodzenie kwartalnie lub sezonowo. Najwięksi kredytobiorcy zamieniają długi w papiery wartościowe, co pozwala pozbyć się zobowiązań w niezwykle krótkim czasie. To praktyka stosowana chętnie w Stanach Zjednoczonych przed wystąpieniem ostatniego kryzysu finansowego (sekurytyzacja zadłużenia).

Powszechna konsolidacja

Jedna, czy wiele rat różnych kredytów? Wybór wydaje się oczywisty i z tego powodu konsolidacja kredytów to podstawowa praktyka wychodzenia z presji spirali zadłużenia. Konsolidacja sprawdza się tylko przy wykazaniu pozytywnej zdolności kredytowej.

Atom

Powered by www.bez-odsetek.pl