Bez Odsetek

Najtańsze kredyty w internecie

Podstawowe metody restrukturyzacji zadłużenia

cze 182019

Metody restrukturyzacji zadłużenia wpisuje się najczęściej w politykę całego sektora zadłużeniowego. Wynika to z prostego powodu. Potencjalny wierzyciel chce odzyskać nawet część środków od dłużnika po wystąpieniu problemów ekonomicznych. W prawie restrukturyzacyjnym wyróżnia się kilka ciekawych metod wychodzenia z długów, 17banków.com pomoże Ci wybrać odpowiednią ofertę.

Prawo restrukturyzacyjne nie stawia wielkich ograniczeń

Prawo restrukturyzacyjne to jedynie podpowiedź, jak działać w negocjacjach na poziomie wierzyciel-dłużnik. Tak naprawdę nie ma ograniczeń w dochodzeniu do układów pomiędzy stronami. Główne możliwości to odsunięcie długu w czasie, rozłożenie zobowiązania na bardziej korzystne raty, anulowanie pewnej części zaległości, w przypadku spółek przeniesienie długu na papiery wartościowe. Dochodzi do tego konsolidacja kredytów gotówkowych w przypadku kredytobiorców, którzy posiadają w portfelu zbyt wiele obciążeń.

Kredytodawca wychodzi coraz częściej z własnym planem restrukturyzacyjnym

W przypadku odroczenia spłacania długu w prawie restrukturyzacyjnym nie obowiązuje ostateczny limit, a zatem wszystko zależy od elastycznych ustaleń. Wierzycielom powinno zależeć nawet na niewielkich, ale regularnych spłatach, a nie na potencjalnym ogłoszeniu upadłości konsumenckiej kredytobiorcy. Już nawet w zaktualizowanej ustawie o kredycie hipotecznym zaleca się bankom, aby wychodziły naprzeciw wnioskom restrukturyzacyjnym z własnymi pomysłami, konkretnymi planami.

Zamiana długów w papiery wartościowe

Podpisanie dodatkowego aneksu do umowy kredytowej, w której występuje inna cykliczność spłaty rat to również możliwa praktyka. Niektórzy kredytobiorcy otrzymują wynagrodzenie kwartalnie lub sezonowo. Najwięksi kredytobiorcy zamieniają długi w papiery wartościowe, co pozwala pozbyć się zobowiązań w niezwykle krótkim czasie. To praktyka stosowana chętnie w Stanach Zjednoczonych przed wystąpieniem ostatniego kryzysu finansowego (sekurytyzacja zadłużenia).

Powszechna konsolidacja

Jedna, czy wiele rat różnych kredytów? Wybór wydaje się oczywisty i z tego powodu konsolidacja kredytów to podstawowa praktyka wychodzenia z presji spirali zadłużenia. Konsolidacja sprawdza się tylko przy wykazaniu pozytywnej zdolności kredytowej.

Podstawy związane z prowadzeniem polityki kredytowej

kwi 192019

W bankach kredyt stanowi większość generowanego zysku, niezależnie od rodzaju. W Polsce tylko kilka największych banków obsługuje praktycznie 90% wszystkich zobowiązań, co jest dość groźną perspektywą ze względu na brak faktycznej konkurencji. Większe podmioty wchłaniają mniejsze banki, a firmy pożyczkowe ze względu na regulacje dotyczące ograniczenia kosztów pozaodsetkowych i windykacyjnych znikają z rynku. Czym wyróżnia się prowadzenie polityki kredytowej?

Banki nie mogą niektórych decyzji o kredytowaniu potrzeb klientów podejmować tylko według własnych wytycznych. Powód jest prosty. Bank to instytucja zaufania publicznego i podejmowanie nadmiernego, wręcz spekulacyjnego ryzyka staje się procedurą niedozwoloną. Nad bankami detalicznymi pieczę sprawuje bank centralny (Narodowy Bank Polski) i Komisja Nadzoru Finansowego. KNF wydaje rekomendacje warunkujące ocenę zdolności kredytowej. Kredyt gotówkowy chociaż opłacalny wymaga praktycznie stałej obserwacji klientów i szczegółowej analizy zdolności kredytowej (obowiązkowa w każdych warunkach). Bez analizy zdolności kredytowej nie ma mowy o obsłudze zobowiązania, nawet krótkoterminowego, o czym świadczą zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim, prawo bankowe, ustawa o kredycie hipotecznym. To głównie akty prawne dedykowane kredytobiorcom.

W zarządzaniu polityką kredytową występują bardzo ciekawe obszary związane z wykluczeniem niektórych branż, czy konkretnych kredytobiorców. Banki nie mogą finansować działalności podejrzanych, grup przestępczych, sektorów mocno niepewnych pod względem ekonomicznym. Ostatni przykład to giełdy kryptowalut. Niektóre banki odmówiły nawet prowadzenia rachunków podobnych działalności. W aktualizacji ustawy o kredycie hipotecznym wycofano się stosunkowo niedawno z obsługi zobowiązań w walutach obcych. Wcześniej na rynku panowała elastyczność spekulacyjna, głównie frankami szwajcarskimi. Na spekulacji większość kredytobiorców straciła ze względu na ogromne wahania walut. Wahania walut doprowadziły do zmiany wysokości rat (większe od aktualnej zdolności kredytowej). Taka sytuacja jest niekomfortowa dla kredytobiorcy i kredytodawcy, co może budzić zdziwienie. Bank stosuje nawet odgórne zasady dotyczące maksymalnego terminu spłaty niektórych grup zobowiązań. Kredyty gotówkowe spłaca się zawsze szybciej od kredytów hipotecznych.

Banki ustalają też każdorazowo rezerwy na stracone, przeterminowane kredyty i prowadzą wewnętrzne kontrole zmierzające do poprawy warunków obsługi klientów. Praktycznie każdy bank sporządza roczne prognozy dotyczące sektora kredytowego z uwzględnieniem makroekonomicznych wskaźników, co stanowi ciekawą lekturę dla kredytobiorców. Polityka kredytowa banku, analiza regulaminów to istotna kwestia przed nawiązaniem współpracy z konkretną placówką. Obecnie banki i firmy pożyczkowe funkcjonują na bardzo podobnych zasadach oceny ryzyka, więc wybór kredytobiorcy jest bardziej zrównoważony.

Kredyt hipoteczny w Banku Citi Handlowym i w Banku Polskim.

mar 052019

Kredyt własny kąt hipoteczny w Banku Polskim.

Bank Polski jest bankiem prywatnym z prawem emisji jakiego siedziba główna znajduje się w Warszawie. Bank istnieje w Polsce bardzo długo bo od 1924 roku. W ofercie banku można znaleźć między innymi kredyt własny kąt hipoteczny. Dostępne okresy spłaty tego zobowiązania mieszczą się w przedziale od 1 roku do maksymalnie 35 lat. Nie jest określone jaka musi być minimalna i maksymalna kwota kredytu hipotecznego. Oprocentowanie nominalne kredytu hipotecznego w Banku Polskim nie jest wysokie, bo wynosi jedynie 2,82% w skali roku. RRSO ma tutaj wartość 2,86% w skali roku, a prowizja dla banku za udzielenie zobowiązania wynosi zero procent. Bank całkowicie z niej rezygnuje. Minimalny wkład własny jaki jest wymagany przez bank, aby można było ubiegać się o przyznanie kredytu stanowi 10% kwoty pożyczki Stawka WIBOR 3M równa jest 1,72%. Do skorzystania z oferty należy wykupić ubezpieczenie kredytu. Nalicza się je według stawki 0,08% kwoty zobowiązania. Kredyt hipoteczny jaki oferuje ten bank jest bardzo ciekawą propozycją jaka warto dobrze sprawdzić, szukając kredytu hipoteczne na duża kwotę i z długim okresem kredytowania. Zawsze powinno się porównać kilka ofert zanim zdecydujemy się na wybór tej jedynej najlepszej dla nas propozycji.

Kredyt hipoteczny w Banku Citi Handlowym.

Citi Bank Handlowy jest bankiem komercyjnym z siedzibą główną w Warszawie. Można go znaleźć w pierwszej dziesiątce największych banków jakie działają w Polsce. W ofercie można znaleźć między innymi ciekawa propozycję kredytu hipotecznego jaką sprawdzimy dokładniej. Jest to kredyt z dostępnymi okresami spłaty od 5 lat do maksymalnie 30 lat. Bank nie podaje jakie są minimalne i maksymalne kwoty kredytu. Oprocentowanie nominalne kredytu hipotecznego w Citi Banku Handlowym jest w wysokości 3,41% w skali roku. W porównaniu do oferty Banku Polskiego, tutaj to oprocentowanie jest nieco wyższe. Prowizja dla banku za udzielenie zobowiązania jest naliczana i wynosi 1% kwoty pożyczki. Rzeczywiste oprocentowanie jest równe 3,88% w skali roku. Minimalny wkład własny tutaj stanowi 20,00% kwoty kredytu o jaki ubiega się kredytobiorca. Stawka WIBOR 3M ma tutaj wartość 1,72%. Do zalet tej oferty z całą pewnością możemy zaliczyć brak konieczności ubezpieczania kredytu jak również brak wykupowania polisy na życie. Każde ubezpieczenie nawet najmniejsze ma wpływ na całkowite koszta związane z kredytem. Tą ofertę również warto dokładniej sprawdzić, kiedy szukamy dobrego zobowiązania hipotecznego na całkiem niezłych warunkach. Gdy potrzebujesz na remont mieszkania wystarczający może się okazać kredyt gotówkowy, a ten znajdziesz tutaj niskarata.org.

Jak zwiększyć efektywność zakładania lokat bankowych?

gru 292018

Lokata bankowa w standardowym budżecie gospodarstwa domowego odgrywa dość ważną rolę. Niewiele rodzin decyduje się na podejmowanie bardzo dużego ryzyka na rynku kapitałowym. Zachowanie oszczędności jest zdecydowanie najważniejszą perspektywą. Czy można jednak w optymalny sposób zwiększyć efektywność zakładania lokat bankowych, a tym samym więcej zarobić przy bezpiecznym oszczędzaniu? Poniżej znajdziesz kilka praktycznych wskazówek.

Narzędzia przeznaczone do podnoszenia efektywności lokaty bankowej

Jedna z dobrych opcji to wykorzystanie wyłącznie lokat promocyjnych, cyklicznie. Niektóre banki detaliczne proponują preferencyjne oprocentowanie po założeniu rachunku osobistego. To często korzystna perspektywa, szczególnie przy minimalnych opłatach na ROR. Oczywiście zawsze rachunek osobisty możesz zerwać, a zachować późniejsze zyski z lokat bankowych. Studiowanie regulaminów instytucji finansowych to zatem bardzo dobry pomysł. Lokaty promocyjne charakteryzują się niestety ograniczeniem w ramach maksymalnego kapitału. To najczęściej 10 000 złotych, bardzo rzadko więcej. W dłuższej perspektywie możesz planować oszczędzanie w kategorii premium dedykowane klientom bankowości detalicznej posiadającym ponad 100 000 złotych kapitału. Po przekroczeniu pewnej bariery kapitału otrzymujesz znacznie lepsze warunki zakładania depozytów oszczędnościowych, co przekłada się nawet na osiągnięcie częściowej niezależności ekonomicznej. Oszczędzanie długoterminowe na lokatach bankowych jest bardziej opłacalne od wykorzystania tylko krótkoterminowych depozytów ze względu na wynagradzanie przez banki utraty płynności. Przy lokatach długoterminowych jednak tracisz płynność, a na zyski trzeba trochę poczekać. Nigdy nie zaleca się zerwania lokaty bankowej przed terminem zapadalności wypłaty zysków. Jeżeli zerwiesz lokatę pod koniec trwania stracisz wszystkie wypracowane pieniądze. To problem powiązany z podatkiem od zysków kapitałowych.

Długoterminowe monitorowanie polityki monetarnej wpływa na opłacalność lokat

Efektywne zakładanie lokat bankowych wymaga również monitorowania stóp procentowych (polityki monetarnej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski). Przy zmianie stóp procentowych na wysokie opłaca się wchodzić stopniowo w lokaty bankowe, ponieważ wyróżniają się wtedy całkiem niezłym oprocentowaniem. Polityka monetarna obecnie promuje bardziej kredytowanie potrzeb konsumpcyjnych, a nie oszczędzanie na lokatach bankowych, ale ta sytuacja niedługo się prawdopodobnie odwróci (perspektywa 2 – 3 lat maksymalnie, ze względu na presję inflacyjną).

Krótko czy długoterminowe lokaty

paź 172018

Lokaty bankowe to jedna z najbardziej popularnych form oszczędzania dwudziestego pierwszego wieku. Dzięki nim możemy zarobić na pieniądzach, które będą spoczywać na specjalnym koncie, czyli lokacie. W pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na rodzaj wybieranej lokaty. W zależności od tego co dokładnie wybierzemy – możemy wybrać lokaty terminowe które trwają 3,6,12 i więcej miesięcy. Lokaty bywają też połączone z innymi produktami finansowymi, na przykład ubezpieczeniami lub funduszami, inwestycjami które są nieco bardziej ryzykowne niż nasza podstawa oszczędnościowa. Wszystko zależy od naszych oczekiwań. Lokaty oferowane przez banki są bardzo konkurencyjne. Dlatego jak najbardziej warto zapoznać się z kilkoma ofertami, zanim wybierzemy tą reklamowaną w telewizji czy internecie. W internecie znajdziemy coś takiego jak porównywarki, które bardzo szybko pokażą nam, że możemy swoimi oszczędnościami zarobić niemałe pieniądze.

Na długo czy też na krótko?

Podstawowym wyborem jest termin naszej lokaty. Czy lokaty długoterminowe mają wyższe oprocentowanie? Okazuje się, że wcale nie. Oferty banków bardzo często mają podobne oprocentowanie niezależnie od czasu. Logiczne jest jednak to, że im dłużej nasze pieniądze na lokacie poleżą tym więcej dla nas zarobią. I tu pojawia się taki termin jak kapitalizacja odsetek. Zwykle takie informacje znajdziemy pod ofertą drobnym drukiem – niezwykle rzadko zdarza się, że tak zaglądamy. A znajdziemy w tym miejscu wszystkie ważne informacje dotyczące oprocentowania, minimalnej oraz maksymalnej wpłaty, czasu kapitalizacji oraz innych kosztów. Każdy bank ma obowiązek poinformować klienta o wszystkich szczegółach produktu. Zatem jeśli zaczniemy zasypywać przedstawiciela banku bądź doradcę finansowego pytaniami, na pewno nam na nie odpowie. Być może nie na wszystkie pytanie znajdziemy odpowiedzi w internecie. Dlatego warto przygotować sobie kartkę z pytaniami. Co do loka terminowych, mamy do wyboru miesięczne (3, 9, 9 miesięcy) oraz roczne.

Otóż długie lokaty pozwalają nam jedynie więcej zarobić przez sam czas. Bardzo często mamy tu nawet niższe oprocentowanie niż przy lokatach na okres trzech miesięcy. Oprocentowanie tego rodzaju lokat zwykle wynosi od 3 do 4,5 proc. w skali roku. Istnieją również takie, których oprocentowanie jest niższe niż 3 proc. lub wyższe niż 5 proc. Lokaty te zazwyczaj są przeznaczone dla nowych klientów banków (jeśli nie mamy w nich konta, karty i nie korzystaliśmy w danym banku z kredytów). Lokaty dostosowane są do różnych potrzeb klientów. Zatem na pewno znajdziemy takie rozwiązanie, które będzie nam na rękę pod każdym względem.

Samo założenie lokaty jest banalnie proste. Wybieramy dla siebie najlepsze lokaty bankowe, wypełniamy wniosek na stronie internetowej (chyba że oferta jest dostępna tylko i wyłącznie w placówkach) i wysyłamy. Oszczędności przelewamy korzystając z konta internetowego, a wszystkie dokumenty podpisujemy u kuriera.

Kredyt samochodowy a leasing

sie 292018

Chcąc kupić nowe auto często odkładamy to na później z uwagi na to że w obecnej chwili nie posiadamy wystarczających środków które moglibyśmy przeznaczyć na kupno samochodu. Często nad takim dylematem stoją zarówno osoby fizyczne jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Na szczęście w takim przypadku możemy posiłkować się kredytem samochodowym, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą nic nie stoi na przeszkodzie aby wziąć auto w leasing. Zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie posiada swoje wady i zalety, zatem przed podjęciem ostatecznej decyzji warto je poddać szczegółowej analizie.

Leasing – charakterystyka

Leasing samochodowy w ostatnich latach cieszy się coraz większą popularnością. Polega on na ty, że właściciel pojazdu przekazuje prawa do jego użytkowania leasingobiorcy. Leasingobiorca natomiast uiszcza regularną opłatę w postaci rat leasingowych. Taka forma często porównywana jest do dzierżawy ze względu na zbieżność zasad na których bazuje.

Zalety i wady leasinguj

Leasing cieszy się ogromną popularnością z uwagi na to, że leasingowanie jest zdecydowanie prostsze niż ubieganie się o kredyt. Pozwala on na szybkie zdobycie pojazdu, a tym samym nie wymaga wcale wielu formalności. Rata leasingowała jest stała, opłaty techniczne zostają przeniesione na leasingodawcę, istnieje możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania, a przy tym również nie musimy angażować poważnych środków własnych. Jak się okazuje leasing finansowy pozwala na zakup samochodu po obniżonych kosztach.

Oczywiście, leasing podobnie jak inne produkty bankowe nie jest rozwiązaniem wolnym od wad. Jak się okazuje pewnym problemem może być to, że maksymalny czas leasingowania wynosi 5 lat, a sam samochód nie może być tańszy niż 50 tysięcy złotych. Pomimo tego że samochód jest użytkowany przez leasingobiorcę to leasingodawca jest jego właścicielem, a do tego często nie ma możliwości przejęcia pojazdu na własność. Leasingowanie dotyczy jedynie tych pojazdów, które zostały zakupione z wykorzystaniem faktury VAT, nie ma również możliwości jego wymiany lub sprzedaży.

Charakterystyka kredytu samochodowego

Często może być tak że ograniczenia, jakie generuje leasing, będą dla nas zbyt duże, wówczas możemy zdecydować się na skorzystanie z kredytu samochodowego, który może się okazać dla nas zdecydowanie bardziej korzystny. Ten jest udzielany nie tylko przez banki, ale również przez inne instytucje finansowe i może pokryć koszt zakupu pojazdu nawet do 100 procent jego wartości. Musimy jednak wcześniej spełnić kilka warunków i przejść przez całą procedurę która jest nieco prostsza niż w przypadku leasingu. Oczywiście, instytucja udzielająca kredytu stosuje zabezpieczenie przed niespłacaniem rat. Często karta pojazdu jest więc w depozycie, praktykowany jest jednak również zastaw rejestrowy. Zarówno jedna jak i druga opcja może mieć swoje wady i zalety to na którą z nich się zdecydujemy zależy od naszych indywidualnych preferencji.

Atom

Powered by www.bez-odsetek.pl